Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

Inventari Ajuntament de Palamós 1279-1975