Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

ARXIU DE COMPLEMENT

RELIGIOSOS

Convent dels Agustins (còpia de consulta). s.XVI-XVIII

PERSONALS

Antoni Crosa Mauri (còpia de consulta). 1951-1983

Zoilo Costart Calvet. s.XX    

COL.LECCIONS

Imatges L’Abans. s. XX