Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

CORRESPONDÈNCIA

Entrades

1939

Sortides

1939