Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

AGREGACIÓ DE SANT JOAN