Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

HISTÒRIA DE L’ARXIU

La Carta Pobla, document fundacional de la vila marca el tret de sortida del naixement de Palamós com a municipi i també del seu arxiu. El municipi i els seus documents tenen des del 1279 vides paral·leles i una relació de simbiosi en la qual els documents van al darrere de les decisions i actuacions dels ciutadans, alhora que són necessaris com a fedataris de la vida municipal.

Aquests testimonis documentals, que guarden les voluntats i les accions dels nostres avantpassats i que fan evident el paper del ciutadà com a protagonista actiu de la seva història, s’agrupen en fons i constitueixen l’Arxiu Municipal.

L’arxiu de Palamós, com a denominació que tradicionalment ha identificat el conjunt de fons documentals del municipi, s’ha custodiat al llarg del temps en diversos emplaçaments. Les primeres actes del consell indiquen que els documents antics de l’Ajuntament es van conservar en una cambra de l’església parroquial de Santa Maria del Mar, que era el lloc de reunió d’aquells primers representants del municipi. L’any 1935, l’Ajuntament de Palamós i el rector de la parròquia de Santa Maria, amb la voluntat d’assegurar la conservació dels seus fons i de facilitar-ne la consulta i l’estudi, van convenir a dipositar el documents antics de l’Ajuntament i els de l’antiga Comunitat de Preveres de Sant Maria a l’entitat local Museu Cau de la Costa Brava.

historia-de-larxiu

En aquell nou emplaçament, els dos conjunts de documents històrics formarien el primer Arxiu Històric de la Vila de Palamós entès ja com a institució de servei públic amb finalitat cultural. L’Arxiu de la mateixa manera que el Museu, va participar a l’embranzida cultural d’aquells temps, i es va anar enriquint amb altres fons documentals provinents de donacions, i va adquirir la categoria de modèlic entre els arxius d’aquella època. Amb els anys, l’entitat Museu Cau de la Costa Brava va caure en un procés d’abandonament progressiu que va acabar amb el seu tancament l’any 1985.

L’entitat El Cau es municipalitza el 1988. L’Ajuntament, en conveni amb l’Arxiu Històric Comarcal, trasllada els seus documents antics a la Bisbal, per garantir la custòdia i la disposicó al públic dels fons històrics de la vila. Mentrestant, assegura la conservació correcta i l’organització del fons administratiu a l’edifici de l’Ajuntament i recupera la vocació de servei públic del seu Arxiu. Simultàniament busca unes instal.lacions adequades per als seus fons històrics.

El 1998 el ple aprova la modificació d’usos de la casa Montaner. Fruit d’això, l’any  2000 la unitat central del Servei d’Arxiu Municipal de Palamós es desplaça a aquest edifici, les noves instal·lacions permeten el retorn dels fons històrics a Palamós i la reunió del seu patrimoni documental. Des de llavors les instal·lacions de la Casa de la Vila fan la funció d’arxiu administratiu.