Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

REIAL SENTÈNCIA DE 1799