Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

RELIGIOSOS

Comunitat de Preveres de Santa Maria de Palamós. 1378-1894

Obra de l’església parroquial. 1677-1875