Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

PUBLICACIÓ BECA

LLIBRE PREMSA digital

Llibre “Un segle d’història de la premsa de Palamós (1879-1975)”. Anna Teixidor i Josep Teixidor