Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

RESUMS DELS PROJECTES

9a edició - Els colors de la mirada. Maria Limeres Llobet

9a edició – Els colors de la mirada. Maria Limeres Llobet

Resum beca 2015-2016

8a edició – Un segle d’història de la premsa de Palamós (1879-1975). Anna Teixidor i Josep Teixidor

7a edició - La gamba de Palamós: noves eines genètiques per a la sostenibilitat del recurs pesquer a la Confraria de Palamós. M.I. Roldán

7a edició – La gamba de Palamós: noves eines genètiques per a la sostenibilitat del recurs pesquer a la Confraria de Palamós. M.I. Roldán

6a edició - Un segle de La Equitativa. X. Paunero i O. Montes

6a edició – Un segle de La Equitativa. X. Paunero i O. Montes

5a edició - Salvem Castell. La veu d'un poble. F.Antúnez

5a edició – Salvem Castell. La veu d’un poble. F.Antúnez

 

4a edició - Avaluació de la riera Aubi. E.López i S.Medina

4a edició – Avaluació de la riera Aubi. E.López i S.Medina