Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

PUBLICACIÓ BECA

Llibre Inventari del patrimoni etnològic immoble del terme de Palamós. Jaume Badias

Llibre “Inventari del patrimoni etnològic immoble del terme de Palamós”. Jaume Badias

Llibre Els colors de la mirada. Maria Limeres

Llibre “Els colors de la mirada”. Maria Limeres

LLIBRE PREMSA digital

Llibre “Un segle d’història de la premsa de Palamós (1879-1975)”. Anna Teixidor i Josep Teixidor