Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

COMERCIALS I D’EMPRESES

Discos del Corcho S.A. 1941-1965        

Foto Serrat. 1955-1975        

Gasoses B&B. 1964-1976                   

Montaner. 1854-1965        

Vincke. 1892-1987