Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

QUÈ ÉS

El Premi de Recerca Vila de Palamós és un projecte cultural de l’Ajuntament de Palamós que té per objectiu impulsar el coneixement i la recerca en l’àmbit local i participar en els processos d’investigació que ja es treballen a l’ensenyament.

Aquest projecte va adreçat essencialment a la població jove que es troba a la franja acadèmica del batxillerat. Té com a objectiu principal l’acostament i l’exploració de les fonts i l’adquisició d’unes eines d’anàlisi i d’interpretació de la realitat present i històrica de Palamós, des de qualsevol temàtica i disciplina. El premi té una dotació de 400 euros i el treball guanyador es publica en forma de resum l’any següent al de l’edició del premi.

El Premi de Recerca Vila de Palamós, juntament amb la Beca Cooperativa La Equitativa, són dos instruments de promoció del coneixement i la investigació de l’espai local que, organitzats des del Servei d’Arxiu Municipal de Palamós, tenen per objecte estimular l’interès per l’estudi i els valors del propi territori, i difondre’n el resultat.