Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

CÒPIA SAQUEIG 1543