Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

RESUMS DELS PROJECTES

 

9a edició - Els colors de la mirada. Maria Limeres Llobet

 

Resum beca 2015-2016

 

7a edició - La gamba de Palamós: noves eines genètiques per a la sostenibilitat del recurs pesquer a la Confraria de Palamós. M.I. Roldán

 

6a edició - Un segle de La Equitativa. X. Paunero i O. Montes

 

 

5a edició - Salvem Castell. La veu d'un poble. F.Antúnez

 

4a edició - Avaluació de la riera Aubi. E.López i S.Medina