Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

QUÈ FEM

El Servei d’Arxiu us ofereix:

  • Informació documental i bibliogràfica sobre Palamós.
  • Consulta i reproducció de documents originals.
  • Biblioteca i hemeroteca de consulta
  • Orientació en la recerca i suport a iniciatives d’investigació.
  • Assessorament en la conservació i gestió del patrimoni documental privat.
  • Activitats pedagògiques.
  • Suport informatiu i documental als centres educatius de Palamós.
  • Visites col.lectives concertades.