Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

Casa Montaner des del carrer Vincke cruïlla amb el carrer Indústria Artículo original: http://serveiarxiumunicipalpalamos.blogspot.com.es/p/on-som.html © Servei Arxiu Municipal de Palamós