Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

REVISTA GUERRA CIVIL