Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

MEDIR_028

Descripció imatge 2