Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

MEDIR_027_01

Descripció imatge 3