Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

PREMI DE RECERCA VILA DE PALAMÓS