Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

COL·LECCIONS

Manuscrits. s.XIV-XX                                 

Cartells i edicions menors. 1909-2005        

Opuscles. s.XX               

Goigs i indulgències. 1721-1993        

Imatges Ajuntament. s.XIX-XXI                    

Obra gràfica. s. XX                                                  

Biblioteca i mediateca de consulta. s.XX                                                   

Hemeroteca de consulta. s.XIX-XX